GOUDSCHAAL

AMSTERDAM

Zit u om woorden verlegen? Goudschaal niet. Een goede tekst verrast, ontroert, prikkelt, ontlokt een lach en zorgt ervoor dat mensen in beweging komen. Om een dergelijke tekst te schrijven, moet de schrijver zich kunnen inleven in de doelgroep, de materie waarover hij schrijft begrijpen en beheersen en originele dwarsverbanden leggen. Een goed lopende tekst zorgt voor een geruisloze overdracht van inhoud en boodschap. Een slecht geschreven tekst irriteert en werpt barrières op.

Goudschaal helpt u bij het vinden van de juiste 'tone of voice'.

Paul Drok (1974) is in 2000 afgestudeerd in Nederlands recht aan de universiteit van Utrecht. Gedurende zijn studie heeft Paul veel economische keuzevakken gevolgd waaronder commerciële economie. Na een aantal jaren als jurist werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven en de advocatuur en na twee korte opdrachten bij een e-mail marketing bedrijf en het AMC, wilde Paul zich volledig richten op zijn grote passie, schrijven. Paul volgde een cursus creatief schrijven van een jaar en sindsdien schrijft hij iedere dag. Naast zijn werkzaamheden voor Goudschaal, werkt Paul momenteel aan een roman en bedenkt en creëert televisieformats.

De kracht van Paul is dat hij, door zijn achtergrond, bekend is met het vakjargon van financiële instellingen, de advocatuur, marketing bedrijven en de zorg. Hierdoor kan hij voor deze bedrijven teksten snel en voor de doelgroep in begrijpelijke bewoordingen opstellen.

Daarnaast heeft Paul een zeer brede interesse waardoor hij in staat is creatieve en originele dwarsverbanden te leggen, met vaak een verrassend resultaat. Paul heeft bovendien een groot inlevingsvermogen waardoor hij instinctief aanvoelt hoe hij de gewenste doelgroep moet bereiken.